Pożyczka przez internet dla osób zadłużonych z gwarantem

Na czym polega uzyskanie pożyczki?

Pierwszy krok to wypełnienie i podpisanie online 5-cio minutowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na rapidamoney.pl. Po zaakceptowaniu zgłoszenia zostanie wysłany link dla Gwaranta. Gwarant wypełnia i podpisuje swoją część aplikacji.

Krok drugi to krótka rozmowa telefoniczna z Pożyczkobiorcą oraz Gwarantem, w celu potwierdzenia szczegółów i upewnienia się, że obie strony są świadome swoich obowiązków. Pożyczki wypłacane są w ciągu 48 godzin od momentu akceptacji gwaranta.

Pieniądze są wpłacane na rachunek bankowy gwaranta, który przekazuje pieniądze Pożyczkobiorcy.

Jakie są kryteria kredytobiorcy?

Rapida Money nie osądza Cię na podstawie historii kredytowej!

Pożyczka może być przyznana osobie w wieku 18 – 75 lat. Pożyczkobiorca nie może być w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz musi wykazać zdolność do pokrycia miesięcznej raty. Potrzebny będzie również znajomy lub członek rodziny, który zgodzi się być gwarantem.

Jak wypełnić część aplikacji należącej do gwaranta?

Po wypełnieniu części aplikacji należącej do pożyczkobiorcy zostanie wysłany link, który należy przekazać gwarantowi, który następnie zostanie poproszony o wypełnienie podstawowych informacji o sobie.

W ramach weryfikacji przed wypłatą pożyczki, następuje upewnienie się że gwarant jest stabilny finansowo i nie miał w przeszłości problemów ze spłatą zobowiązań.

Przeprowadzona będzie również rozmowę telefoniczną z gwarantem, w celu upewnienia się, że zrozumiał on swoje obowiązki i jest w stanie pokryć raty pożyczki jeśli pożyczkobiorca nie dokona zapłaty.

Czy mogę uzyskać kredyt bez Gwaranta?

Rapidamoney nie udziela pożyczek bez gwaranta. Gwarant oznacza, że jesteś godny zaufania bez względu na twoją historię kredytową.

Ile trzeba czekać na wypłatę pożyczki?

Większość pożyczek wypłacanych jest w ciągu 48 godzin. Jeśli Ty i Twój gwarant ukończycie aplikację online i wszystkie procesy weryfikacyjne odbędą się bez problemu, pożyczka wypłacana jest w ciągu 24 godzin.

Czynniki spowalniające proces aplikacji:

  • Niemożność skontaktowania się z pożyczkobiorcą lub gwarantem.
  • Złożenie aplikacji podczas weekendu lub w okresie świątecznym.
  • Konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak dowód tożsamości lub wyciąg z konta bankowego.
Jak szybko Gwarant zostanie poinformowany o niedokonanej płatności?

Gwarant jest informowany natychmiastowo, ponieważ ponosi on taką samą odpowiedzialność za terminową spłatę rat jak pożyczkobiorca.

Gwarant już w pierwszym dniu opóźnienia zobowiązany jest do pokrycia zaległości.

Dlaczego pożyczka wpłacana jest na konto gwaranta?

Kiedy pożyczka zostanie zatwierdzona, pieniądze przelewane są na konto gwaranta. Zapobiega to oszustwu i upewnienia się, że jest on świadomy swoich obowiązków. Gwarant przekazuje pożyczkobiorcy pieniądze przelewem bankowym, czekiem lub gotówką.

Kto może zostać gwarantem?

Gwarantem może zostać każdy, kto dobrze zna pożyczkobiorcę i ufa że jest on w stanie terminowo spłacać pożyczkę. Gwarant powinien być osobą w wieku 21 – 75 lat, która jest w stanie wykazać, że nie miała problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości. Gwarant jest odpowiedzialny za uiszczanie rat, w momencie gdy pożyczkobiorca nie dokona płatności, dlatego też musi być osobą finansowo stabilną.

Na czym polega odpowiedzialność gwaranta?

Jeżeli pożyczkobiorca z jakiegokolwiek powodu zdecyduje się nie dokonać płatności, to gwarant musi natychmiastowo uregulować zaległą ratę. W przypadku gdy pożyczkobiorca zbankrutuje, nie będzie płacił lub umrze, to Gwarant ponosi całkowita odpowiedzialność za spłatę miesięcznych rat aż pożyczka zostanie spłacona.

Przy podejmowaniu decyzji o zostaniu gwarantem, sugerujemy zadanie sobie następujących pytań:

  • Wierzysz że pożyczkobiorca jest w stanie dokonać wszystkich spłat w terminie?
  • Stać Cię na miesięczną spłatę kredytu?
  • Jesteś gotów dokonać płatności w imieniu pożyczkobiorcy, w razie gdy nie wywiąże się on ze swojej umowy?
Czy mogę odstąpić od umowy pożyczki?

Od umowy pożyczki Rapida można odstąpić tylko raz. Gwarant oraz Pożyczkobiorca nie będą mogli ponownie ubiegać się o pożyczkę w Rapida jeśli kiedykolwiek odstąpili od umowy pożyczki.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Imię (wymagane)E-mail (wymagane)Strona internetowa

Dodaj komentarz